IX Годишна конференция "Стратегическа инфраструктура България 2014", 27 март 2014 г.

Деветото издание на най-влиятелната конференция в сферата на стратегическата инфраструктура в България се проведе на 27 март 2014 г. (четвъртък) в Sofia Event Center, София. Събитието предостави платформа, чрез която публичният сектор и институциите, водещите компании от сектора, експертите комуникираха тенденциите, политиките и стратегиите при планирането, финансирането, изграждането и развитието на стратегическите инфраструктурни проекти у нас и на Балканите.


ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА:

  • Стратегическа инфраструктура България – приоритети 2014-2020. Свързаност и ефективност на инфраструктурата – фактор за привличане на инвестиции, повишаване на конкурентоспособността, растеж на икономиката и мобилност на пътници и товари. Опитът и изводи от реализацията на проектите през програмен период 2007-2013 – гледната точка на бизнеса.
  • Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 - 2020 – приоритетни проекти и предизвикателства. Иновации в управлението и услугите – нова ос в Оперативната програма. Качество и иновации в проектите – връзка между образование и бизнес.
  • Модернизиране на ЖП инфраструктурата. Приоритети 2014–2020. Предизвикателствата при реализиране на  проектите, свързани с развитие на жп инфраструктурата в България. Рехабилитация на ЖП гари. Подновяване на подвижния състав. Разширение на софийското метро. Етап 3 на първи и втори метродиаметър. Трети метролъч. Предизвикателства при изграждането на метрото.
  • Пътна инфраструктура – проекти 2014. Приоритети 2014-2020. Магистрали и пътища първи клас, градски обходи, съоръжения. Безопасност на движение по автомагистрали и пътища първи клас по републиканската пътна мрежа и големите градове.
  • ПЧП в проекти,  свързани със стратегическата инфраструктура на България.
  • Индустриалната инфраструктура – стратегически фактор за развитието на българската икономика.
  • Реформа на ВиК сектора в България.  Стратегия за ВиК сектора. Проекти по ОПОС. Политики и проекти в сектор „Отпадъци”. Актуални проекти, добри практики. Иновации и технологии.


ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО СЪБИТИЕТО?
- Представители на ресорните министерства – Министерство на регионалното развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите
- Представители на държавни агенции и комисии
- Кметове и представители на общини
- Строителни компании
- Инвеститори и инвестиционни фондове
- Водещи компании от производствения сектор
- Спедиторски компании
- Консултантски компании
- Проектанти
- Компании за строителен надзор
- Доставчици на иновативни продукти и решения свързани с изграждането на стратегическата инфраструктура
- Банки
- Правни и одиторски компании
- Браншови организации
- Посолства и търговски представителства
- Застрахователни компании

ЗАЩО ДА ПРИСЪСТВАМ?
✓Най-влиятелното събитие в сферата на стратегическата инфраструктура в България, провеждащо се от 2005 г. насам
✓Присъствие на най-високо институционално ниво – Министри от ресорните министерства – Министерство на регионалното развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите
✓Присъствие на водещите компании на пазара, изпълняващи най-мащабните проекти в България
✓Публична платформа за професионална дискусия свързана с политиките, приоритетите и тенденциите в основните сектори на стратегическата инфраструктура
✓Представяне на напредъка на проектите в страната и региона
✓Представяне на иновативни продукти и практики

 

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Стратегически партньор:

Организатор: