Участници

Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие

Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие

Родена е на 17 август 1965 г. В периода 1988 - 1991 г. работи като юрисконсулт в Областния съвет на София и към комитета по териториално и селищно устройство. През 2002 - 2003 г. е директор на дирекция "Административно - правно и финансово - стопанско обслужване" в ИА "Пристанищна администрация". През периода 2003 - 2005 г. е директор на дирекция " Национална транспортна политика" в Министерството на транспорта и съобщенията.  В периода 2003 - 2013 г. заема длъжност директор на дирекции "Национална транспортна политика" ; " Европейска координация и международно сътрудничество" ; " Стратегическо развитие и координация" . От 29 май 2013 г. е министър на регионалното развитие.

Петър Киров, зам.- министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Петър Киров, зам.- министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Завършил Софийски университет " Св. Климент Охридски" , специалност "Право". Специализира в университета Кеймбридж, в Международната морска организация по разследване на морски аварии и произшествия и Институт по публична администрация и европейска ориентация. В периода 2002 - 2004 г. е юрисконсулт на изпълнителна агенция "Морска администрация".  Между периода 2004 - 2007 г. заема последователно длъжностите Старши експерт, Главен експерт  и Държавен експерт в същата администрация. От 2007 - 2008 г.  е директор на дирекция " Европейски съюз  и международно сътрудничество" в изпълнителна агенция "Морска администрация". От 2008 г. е  заместник - изпълнителен директор в тази агенция.

Атанас Костадинов, зам . - министър на околната среда и водите

Атанас Костадинов, зам . - министър на околната среда и водите

Атанас Костадинов е роден през 1968 година. Завършва магистърска степен по Философия и по Социология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал в Харвардския университет. В периода от 2005 г. до 2009 г. е бил заместник – министър на околната среда и водите. След 2011 г. е мениджър на консултантски и инвестиционни дружества.
 
Владее английски, руски и немски език.
Андрей Цеков, изп.директор на Главболгарстрой

Андрей Цеков, изп.директор на Главболгарстрой

Андрей Цеков е главен юрисконсулт, заместник-председател на управителния съвет и изпълнителен директор на "Главболгарстрой".
Завършил е право в Софийския университет, магистратура по европейско бизнес право от Университета на Амстердам и курс по мениджмънт в Стандфордския университет в САЩ (Stanford Graduate School of Business).
Работи за "Главболгарстрой" от 2000 г.

Светослав Глосов, председател на УС на КСБ

Светослав Глосов, председател на УС на КСБ

Роден е през 1955 г. в град Пловдив. Завършил е Икономически техникум със специалност " Икономика, отчетност и строителство". През 1981 г. завършва Висшия институт за архитектура и строителство ( ВИАС ) - София със специалност "Промишлено и гражданско строителство". Работил е като проектант в "Гражданстройпроект", в строителното поделение на МВР. През 1993 г. създава строителна фирма "Биад - С" . Един от учредителите на Камарата на строителите в България, активно участва в работата по промяна на Закона за ДДС, ЗОП и ЗУТ. Инж. Глосов е член на Ротари клуб "София - Балкан", а в периода 2007 - 2008 г. е бил негов председател.

Галина Василева, зам. ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” – Изпълнение на ОПТ

Галина Василева, зам. ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” – Изпълнение на ОПТ

Галина Василева е директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в транспортното министерство от края на февруари 2010 г. От 1996 г. до септември 2009 г. в Агенция "Пътна инфраструктура" е директор на "Изпълнение на проекти по оперативна програма "Регионално развитие" и ФАР-ЕС". Завършила е "Пътно строителство" през 1979  г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София.

Николай Михайлов, председател на съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД

Николай Михайлов, председател на съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД

Проф. д - р инж. Николай Михайлов е Председател  на Съвета на директорите на "Трейс Груп Холд" АД  и ръководител на катедра "Пътища"  на Университета пп архитектура, строителство и геодезия. Член на УС на  Камарата  на строителите в България. Съпредседател е на Комитета по "Инвестиционни проекти и инфраструктура" към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Носител на Приз " Буров"  за индустриално управление за 2010 г. Отличен с приза на Сдружението на пътните инженери и консултанти - "Инженер  на годината 2012 г. "

Лаи Чан Расти, старши банкер - транспорт, ЕБВР

Лаи Чан Расти, старши банкер - транспорт, ЕБВР

Лаи Чан Расти e старши банкер - транспорт в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Тя е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирана икономика на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 63 държави  и 2 междудържавни институции - Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка.

Томаш Забоклицки, председател на УС, PESA Бидгошч АД

Томаш Забоклицки, председател на УС, PESA Бидгошч АД

Томаш Забоклицки се присъединява към  PESA Бидгошч АД през 1983 и става председател на УС през 1998.

Евгения Караджова, управител на Есри България

Евгения Караджова, управител на Есри България

Евгения Караджова е магистър по компютърни науки, като притежава и втора специалност "Компютърна графика".
През 1995 г. Евгения Караджова създава ЕСРИ България, чиято основна дейност е свързана с предлагане и разработване на ГИС решения за нуждите на множество държавни институции и частни организации.
Член е на Управителния съвет на единствената Асоциация за геопространствена информация в Югоизточна Европа (AGISEE) и на Българската асоциация за геопространствени информационни системи (БАГИС). Тя е сред учредителите на АФСЕА България, член на Управителния съвет на Българската асоциация по картография, както и член на Комисията по законодателна дейност към Управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

Венета Кръстева, Градът Медиа Груп

Венета Кръстева, Градът Медиа Груп

Венета Кръстева е автор на концепцията и управляващ партньор на Градът Медиа Груп - mедийна платформа, предоставяща решения за информационните и маркетинг нуждите на своите клиенти в сферите регионално и градско развитие, инвестиционни проекти, архитектура, строителство, стратегическа инфраструктура и енергийна ефективност.

Антон Гинев, зам.министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Антон Гинев, зам.министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Роден е на 10 октомври  1068 г. Завършил е Технически университет - София, специалност " Индустриален мениджмънт" , степен магистър. Професионалния му опит започва от 1997 когато е назначен за Главен експерт в Министерството на транспорта. 1999 - 2001 г. е зам. - директор " Управление на собствеността", член на Управителния съвет на Национална компания "БДЖ". В периода 2002 - 2003 г. е директор " Управление на собствеността", Национална компания " Железопътна инфраструктура". От 2006 г. е Главен директор в Държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване". В периода 2006 - 2009 г. е Генерален директор в Национална компания " Железопътна инфраструктура". А от 20011 - 2013 г. - Мениджър на  "Виленд" ЕООД.

Христо Алексиев, зам. директор на НК „Железопътна инфраструктура”

Христо Алексиев, зам. директор на НК „Железопътна инфраструктура”

Христо Алексиев е заместник генерален директор "Стратегия и администрация" на ДП НКЖИ. Той е на този пост за втори път. От 2007 г. до момента  в НКЖИ последователно е бил заместник генерален директор и съветник към управителния съвет на НКЖИ. Христо Алексиев притежава магистърска степен по „Международни икономически отношения” от УНСС, както и международни сертификати за управление на проекти. Работил е като ръководител проекти в сферата на местното самоуправление и като експертен съветник на кабинета на министъра на транспорта.


 

 

Стоян Братоев, изп. директор на Метрополитен ЕАД

Стоян Братоев, изп. директор на Метрополитен ЕАД

Стоян Братоев е строителен инженер, специалност "Тунели и метрополитени", завършил е презт 1979 година. В периода 1979 – 1982 година работи като технически ръководител на първите обекти на софийското метро. През 1982–1985 г. е редовен аспирант в Петербургския транспортен институт, където защитава докторат в областта на метростроителството. Научен и старши научен сътрудник в Научно-изследователския строителен институт. От 1992 г. е изпълнителен директор на "Метрополитен". Има 46 научни публикации, включително и четири книги, като подготвя и нова.

Роберт Вихлач, маркетинг директор чуждестранни пазари, PESA Бидгошч АД

Роберт Вихлач, маркетинг директор чуждестранни пазари, PESA Бидгошч АД

Роберт Вихлач е маркетинг директор чуждестранни пазари, PESA Бидгошч АД. Той има диплома  Gdansk Technical University  в Полша и Columbia Business School в САЩ.

Владимир Вутов, изп. директор на Геострой АД

Владимир Вутов, изп. директор на Геострой АД

Инж. Владимир Вутов е изпълнителен директор на "Геострой" АД. Има магистърска степен по геодезия и маркшайдерство и магистърска степен по управление на човешките ресурси към УНСС. Завършил е курс по контрол на качеството и управление на ресурсите в Токио. Владимир Вутов е най-младият член на УС на Камарата на строителите в България.

Кирил Маслев, управител на Хидромат АД

Кирил Маслев, управител на Хидромат АД

Инж. Кирил Константинов Маслев e управител на фирма "Хидромат" ЕООД.
Завършва ТУ - София през 1974 г. специалност "Промишлена топлотехника". Специализирал проектиране и изпълнение на хидроизолационни, топлоизолационни и вентилационни системи в подземното строителство в Минно-геоложкия университет в София, а така също и Чехия, Унгария, Русия, Англия, Белгия.
През 1992 г. основава "Хидромат" ЕООД с основен предмет на дейност хидроизолации на сгради и съоръжения. "Хидромат" ЕООД е член на ITA - AITES (Световна асоциация по подземно и тунелно строителство) и БАИС (Българска асоциация за изолации в строителството), на управителния съвет на която инж. Кирил Маслев е заместник-председател.
"Хидромат" ЕООД е изпълнила от 1992 г. до 2011 г. хидроизолации на десетки съоръжения - пътни и железопътни мостове, метрото в София и други.

Климент Иванов, ръководител проект, Станилов ЕООД

Климент Иванов, ръководител проект, Станилов ЕООД

Инж. Климент Иванов е завършил Техникум по Архитектура, Строителство и Геодезия „Христо Ботев“, София, специалност строителство на метрополитени и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, степен – Магистър, с квалификация Строителен инженер по хидротехническо строителство.

От 12 години работи в „Станилов“ ЕООД. Има цялостен опит в областта на строителството на инвестиционни инфраструктурни проекти, включително финансирани по Европейски и други международни програми и фондове. Обширен опит в прилагането на Договори за строителство по FIDIC на множество обекти от техническата инфраструктура на водоснабдяване и канализация, пречистване на води, депа за отпадъци, тунели и др. Има повече от шест години опит като проектов ръководител при изграждането на Метро София.

Боян Делчев, изпълнителен директор на "Трейс София" АД

Боян Делчев, изпълнителен директор на "Трейс София" АД

нж. Боян Делчев поема управлението на „Трейс София” АД, след като досегашният изпълнителен директор инж. Йовко Жилков стана част от  мениджмънта на „Трейс Груп Холд” АД.

На 21.12.2012 г. в Търговския регистър по делото на „Трейс София” АД бяха вписани промени относно управлението на дружеството. Общото събрание на акционерите на „Трейс София” АД освобождава Йовко Жилков като член на Съвета на директорите и на негово място избира Боян Делчев.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор инж. Делчев, а инж. Жилков е назначен за директор „Строителство” в „Трейс Груп Холд” АД.

 

Тома Йоцов, председател на БАКФЖС

Тома Йоцов, председател на БАКФЖС

Инж. Тома Йоцов е роден през 1953 год. Завършил е УАСГ, магистър дипломиран инженер по специалност "Транспортно строителство".
Експерт с 32-годишен стаж в областта на инфраструктурното проектиране на железопътни линии, гари и съоръжения. Богатият си опит инж. Тома Йоцов натрупва в ИПП "Транспроект" като проектант, главен проектант и ръководител отдел. През 1998 год. основава фирма ЕТ "ТРАПС – Тома Йоцов" за проектиране на инфраструктурни проекти, на която е президент.
От 2006 год. инж. Йоцов е и един от управителите на "Евротранспроект" ООД. От 2010 година е председател на БАКФЖС – Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство.

Стефан Чайков, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”

Стефан Чайков, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”

Роден е на 16 май 1966 г. Завършва своето образувание в Университет по архитектура, строителство и геодезия, специалност  " Транспортно строителство".Своята професионална кариера започва като проектант в " Ситиком" ООД. В периода 1994 - 1997 г. е зам. - управител на " Метеор - ИСК" ООД. От 1998  до 2001 г.  е ръководител направление "Хидро" ООД. През 2001 става управител на " Абак ДС" ООД,  а от 2003 до 2013 г. е изпълнителен директор на " Пътперфект" АД и "Пътперфект Груп Холдинг" АД.

Асен Антов, изпълнителен директор НК „Стратегически инфраструктурни проекти”

Асен Антов, изпълнителен директор НК „Стратегически инфраструктурни проекти”

Асен Антов е пътен инженер с професионален опит в областта на управлението и подготовката на инфраструктурни проекти и инвестиционни програми. В периода 2001-2009 г. е работил в Агенция „Пътна инфраструктура” като: експерт в отдел „Програма ФАР“, ръководител на сектор „Предварителен контрол” в отдел „Програма ИСПА” и директор на Дирекция „Управление на проекти, финансирани със средства от ЕС“. През 2008 г. става заместник-изпълнителен директор на агенцията. След напускане на агенцията през 2009 г. съосновава консултантска фирма и работи в областта на транспортното планиране и проектиране. В края на 2011 г. е назначен за изпълнителен директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”. Избран е за заместник-председател на УС на компаниятa.

Иван Иванов, член на УС на ББА "Пътна безопастност"

Иван Иванов, член на УС на ББА "Пътна безопастност"

Иван Иванов, член на УС на ББА "Пътна безопастност". Тя има за цел да обедини и координира фирмите, производители, доставчици и изпълнители на пътни принадлежности за обезопасяване на националната пътна мрежа.

Тодор Тодоров, Център за градска мобилност, София

Тодор Тодоров, Център за градска мобилност, София

Инж.Тодор Тородов е завършил ВИАС, има над 25 години стаж, в т.ч. общо над 14 години стаж по проектантска, консултантска, управленска и академична дейност в сферата на транспортното строителство. Главен асистент е в катедра "Пътища" на УАСГ, има специализация по одит на пътища, опит по институционалните и организационни аспекти на градския транспорт, участвал е в екипи по оценка на инвестиционни транспортни обекти с HDM-ІV мрежовия модел на Световната банка, проекти за поддържане и рехабилитация на транспортните артерии, проучване и организация на движението, пътна безопасност и др. От тази есен е председател на управителния съвет на Центъра за градска мобилност.

Боряна Долапчиева, ръководител проекти на ПСТ Холдинг АД

Боряна Долапчиева, ръководител проекти на ПСТ Холдинг АД

Инж. Боряна Долапчиева е специалист с дългогодишен опит в пътното строителство.
Участвала е в успешното изпълнение на обекти, включени в програма "Тронзитни пътища", финансирана по Световната банка, "Гранични преходи по трансевропейската пътна мрежа", "Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура", финансиран от Световната банка, доизграждане на АМ "Тракия" - лотове 1, 5 и 4, доизграждане на АМ "Марица" - лот 2.
Понастоящем е ръководител екип "Управление на проекти" на ПСТ Холдинг.

Живко Недев, „Трейс Груп Холд” АД

Живко Недев, „Трейс Груп Холд” АД

Инж. Живко Недев е роден на 30.03.1961 г. Ръководител е на големи инфраструктурни проекти в „Трейс Груп Холд” АД. Преди това е бил зам.-изпълнителен директор на Агенция „Пътна инфраструктура”, директор на ОПУ-София и ОПУ-Ямбол.

Павел Диковски, съпредседател СПИК

Павел Диковски, съпредседател СПИК

Павел Диковски е роден през 1948 година в София, завършва УАСГ през 1973 година със специалност строителен инженер – пътно строителство.
20 години от кариерата си е проектант на пътни тунели и мостове в Пътпроект и Техноекспортстрой. В този период 6 години е на работа в Алжир, където проектира част от съоръженията на магистралата "Est – Ouest", финансирана от Световната банка.
10 години работи в пътната администрация като ръководител сектор "Поддържане на съоръжения", зам.-началник на ГУП, началник на ГУП и респективно изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Пътища".
Председател на съвета на директорите на "Пътперфект груп" АД.
От 1995 до 1997 година е член на Управителния съвет на "Мостстрой" ЕАД. Участвал е в обследванията на всички мостове в критично и аварийно състояние по РПМ.Бил е участник в търговете за строителство на обектите от "Капитално строителство" и от програмите "Транзитни пътища" и "Трансгранично сътрудничество".
Ръководил е ЕТИС на ГУП и управлението и поддържането на РПМ.
През 2005 година, заедно с инж. Юлиан Тюфекчиев учредява Сдружението на пътните инженери и консултанти (СПИК) и е негов съпредседател.

Анна Ризова, управляващ партньор, Wolf Theiss

Анна Ризова, управляващ партньор, Wolf Theiss

Анна Ризова е партньор с над 13 години професионален опит. Тя е консултирала големи сливания и придобивания, както и приватизационни сделки в България. Анна Ризова е водила множество енергийни и инфраструктурни проекти и е консултирала ключови представители, предприемачи и финансови институции относно регулаторни механизми. Анна е консултирала ПЧП структура за развитие на български затвори въз основа на ПЧП законодателството. Кариерата на Анна започва като юрисконсулт в АЕЦ Козлодуй ЕАД, където е участвала в програмата за модернизация на блокове 5 и 6. Тя е съветвала и Български енергиен холдинг относно Третия енергиен пакет. В момента Анна Ризова е водещ експерт с екипа си по  консултиране офшорния тръбопровод на Южен Поток Транспорт.

Росица Панайотова, докторант в УНСС

Росица Панайотова, докторант в УНСС

Росица Панайотова e докторант в УНСС и дисертационния и труд е свързан с "Подходи за анализ и оценка на финансирането на инвестициите в
транспортна инфраструктура в България". От 2011г. е управляващ съдружник в  Ар Пи Ви Партнърс ООД - консултантска компания.

Мариана Итева, Изп.директор Софийска вода

Мариана Итева, Изп.директор Софийска вода

Има дълго годишен опит и задълбочено познаване на ВиК сектора. Била е представител на две британски ВиК компании - "Cascal"  - за България и на "Severn Trent" - за източна Европа ( 1999 - 2007), а от 2003 до 2006 г. е техен представител в Русия. През 2009 г. г - жа Итева работи за кратко време в Отдела за търговия и инвестиции на Британското посолство в Москва. Работила е по проекти на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и на британския Департамент за международно развитие. Г - жа Итева има магистърска степен от СУ "Св. Климент Охридски" , а също така  МBA степен със специализация "Международно бизнес развитие" от Aston University в Бирминган, Великобритания.

Доц. д-р Христина Николова, катедра „Икономика на транспорта” в УНСС

Доц. д-р Христина Николова, катедра „Икономика на транспорта” в УНСС

Д-р Христина Николова е доцент в катедра "Икономика на транспорта" в УНСС и заместник-директор на Центъра за устойчиво развитие към УНСС. През последните години работи по теми, свързани с устойчивото развитие. Такива дисциплини преподава и в Университета по приложни науки на Австрия. Друга нейна тема са инфраструктурните такси и транспортната инфраструктура, за които е дисертацията й, подготвена във Великобритания и в България. Защитава докторска степен през 2007 г., а от 2010 г. е доцент. Христина Николова е завършила с магистърска степен в УНСС.

Атанас Ненов, изп. директор на „Национална компания индустриални зони" ЕАД

Атанас Ненов, изп. директор на „Национална компания индустриални зони" ЕАД

Атанас Ненов е изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони" ЕАД. Компанията e създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестици в България.

Ахмед Хасан, управител на производствена база за продукти ниско напрежение, ABB Bulgaria

Ахмед Хасан, управител на производствена база за продукти ниско напрежение, ABB Bulgaria

Ахмед Хасан е роден в Египет на 23 декември 1975 година и е отраснал в Египет и Швеция. Ахмед притежава магистърска степен по Бизнес администрация, с фокус Международна търговия.Той започва професионалната си кариера през 2003 година след дипломирането си като магистър по Бизнес администрация, приемайки длъжността Мениджър по експорта в малка шведска компания.Той се присъединява към АББ през месец ноември 2006 година като Мениджър източници / Стратегически купувач за ABB NordKomponent, а през 2007 година работи за АББ Швеция, Продукти за управление. През 2009 година Ахмед поема по - висока отговорност като Мениджър по търговско сътрудничество и Мениджър по маркетинг комуникации, а през 2011 и като Мениджър доставки в дивизия продукти ниско напрежение в Швеция. От септември 2012 година Ахмед работи като Мениджър проекти / Мениджър на завод, като отговаря за изграждането на втората производствена база инвестиция на зелено в гр.Раковски, България
Красимир Копчев, изп. Директор на Идеал Стандарт – Видима АД

Красимир Копчев, изп. Директор на Идеал Стандарт – Видима АД

Инж. Красимир Копчев, изпълнителен директор     "Идеал Стандарт – Видима" АД.

Красимир Копчев е роден на 23 април 1953 г. От 2002 г. е Изпълнителен директор на „Идеал Стандарт - Видима” АД и директор на Завода за санитарна арматура. Преди това е заемал длъжностите Заместник-изпълнителен директор на "Видима" АД, Зам.-директор производствени въпроси – Завод за битова арматура "Стоян Бъчваров", Началник Инструментален цех към База за развитие и внедряване на битова арматура.      

Завършил е ВМЕИ гр. Варна специалност "Технология на машиностроенето и металорежещите машини".

Филип Ромбаут, председател на СД, „Агрополихим” АД

Филип Ромбаут, председател на СД, „Агрополихим” АД

ФИЛИП РОМБАУТ е роден на 16 март 1963 г. в Питсбърг, САЩ. Гражданин е на Белгия. Завършил е право и икономика в Katholieke Universiteit Leuven, Белгия. Има MBA от Keio University. Знае 7 езика: фламандски, френски, английски, немски, български, японски и италиански. В момента е изпълнителен директор на "Агрополихим" АД, България. Компанията е член на ACID&FERTILIZERS GROUP, водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове и соли на Балканския полуостров. Тя е собственик на торовия завод в Девня. Филип Ромбаут е изпълнителен директор и на Decaphos AD, България - най-големия производител на фосфатни храни за животни; директор е и на компания за недвижими имоти, която инвестира в индустриални обекти. През 2000-2002 г. Ромбаут оглавява фонда на Джордж Сорос за Югоизточна Европа.

Николай Неделчев, ръководител направление "Развитие и технологии", Аурубис България

Николай Неделчев, ръководител направление "Развитие и технологии", Аурубис България

Николай Неделчев е роден през 1977 г. в гр. Силистра. През 2001 г. се дипломира като магистър по специалност "Промишлено и гражданско строителство" в Университета за архитектура, строителство и геодезия в гр. София. Преминал е през различни позиции в едни от най-големите инженерни и строителни компании у нас. В Балканстрой заема позицията старши мениджър „Разработване на проекти” и отговаря за разширяване на мрежата на софийското метро, изграждането на централната автогара, реконструкция и разширяване на Терминал 2 на Летище София и др. В „Акрополис Груп” е ръководител отдел „Развитие” и отговаря за проектите на компанията в България. През август 2010 г. се присъединява към Аурубис България като ръководител направление „Инженеринг”. По настоящем е ръководител на отдел „Развитие и технологии” с пряка отговорност за над 100 специалисти, отговарящи за управление на инвестиционните проекти на компанията, проектиране, автоматизация, аналитични лаборатории, опробване, изследване и развитие.

Владимир Гюрджиев, директор " Индустриални и логистични проекти", Forton

Владимир Гюрджиев, директор " Индустриални и логистични проекти", Forton

Преди да се присъедини към Фортън, Владимир Гюрджиев работи две години като Търговски директор в „Берс“ АД - 3PL оператор специализиран в цялостното B2B логистично обслужване. Преди това е Търговски директор, а после и Управител на портала за недвижими имоти City24 Bulgaria, собственост на Alma Media Interactive Oy – най-голямата медийна корпорация в Скандинавия. Професионалната си кариера г-н Гюрджиев започва в лизинговия сектор като мениджър продажби в дъщерните дружества на едни от най-големите финансови институции в Европа – Уникредит и Райфайзен.

Асен Личев, Директор на дирекция „ Управление на водите” МОСВ

Асен Личев, Директор на дирекция „ Управление на водите” МОСВ

Асен Личев е директор на дирекция „ Управление на водите” на Министерство на околната среда и водите.

Григор Стоянов, държавен експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвата”, МОСВ

Григор Стоянов, държавен експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвата”, МОСВ

Григор Стоянов е държавен експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвата” към Министерство на околната среда и водите.

Станислав Станев, директор "Експлоатация и поддръжка",  "Софийска вода" АД

Станислав Станев, директор "Експлоатация и поддръжка", "Софийска вода" АД

Станислав Станев е  директор "Експлоатация и поддръжка" на "Софийска вода" АД.

Димитър Миразчийски, директор "Високо и инфраструктурно строителство", „ПСТ Холдинг” АД

Димитър Миразчийски, директор "Високо и инфраструктурно строителство", „ПСТ Холдинг” АД

инж.Димитър Александров Миразчийски е завършил ВИАС гр.София през 1991г. , специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване на води” .  През 2001г. е придобил следдипломна квалификация „Мениджър организация и управление на бизнеса в Стопанска академия „Д. Ценов” гр. Свищов. В момента изпълнява длъжността Директор поделение „Инфраструктурно и високо строителство” в „ПСТ Холдинг” АД.

Тодор Тодоров, главен инженер "Високо и инфраструктурно строителство", „ПСТ Холдинг” АД

Тодор Тодоров, главен инженер "Високо и инфраструктурно строителство", „ПСТ Холдинг” АД

Завършил ВВИСУ „Любен Каравелов” – гр. София през 2001г.
Строителен инженер: Промишлено и гражданско строителство
Магистър: Технология и организация на строителството през 2001г.
Магистър: Управление на инвестициони проекти през 2014г.
В момента Главен инженер направление Строителство на сгради и съоръжения в ПСТ Холдинг АД

Пламен Никифоров, специалист технически отдел, „Станилов” ЕООД

Пламен Никифоров, специалист технически отдел, „Станилов” ЕООД

Пламен Никифоров е специалист технически отдел в „Станилов” ЕООД - частна строителна компания, основана през 1995 година и работеща главно в сферата на хидротехническото и хидроенергийно строителство, в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти.

Стефан Ванков, ръководител проект, „Геострой” АД

Стефан Ванков, ръководител проект, „Геострой” АД

Стефан Ванков е завършил магистратура в  Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" спец.инженерна геоекология
Има магистърска степен от Университет по архитектура, строителство и геодезия, по спец.Геодезия.
Професионалният му път от 2005г. е свързан с ГЕОТЕХМИН като взима активно участие в строителството на Система за управление на водите в ТЕЦ Марица Изток ІІІ.
От 2008г. е служител на  ТРЕЙС като заеманите длъжности в дружеството са; Еколог; Технически ръководител.
От 2009 отново се завръща в ГЕОТЕХМИН като обогатява професионалния си опит с участие в строителството на МВЕЦ Церово, МВЕЦ Оплетня, а през 2012 поема изпълнението на МВЕЦ Прокопаник като Ръководител проект в Геострой АД.
В момента инж.Ванков ръководи строителството на Метростанция 16-І и прилежащ тунелен участък.

Иван Иванов, председател на Българска асоциация по водите

Иван Иванов, председател на Българска асоциация по водите

Инж. Иван Иванов е председател на Българската асоциация по водите (БАВ). Той е роден през 1973 г. Завършва средното си образование в 9-та Френска Гимназия в София, а висшето си образование по инженерна химия в Химико-технологичния университет (ХТМУ)-София. Специализира във Висшия национален институт за химични технологии (ENSIGC), Тулуза. Притежава дипломи за Магистър по Бизнес Администрация от Франкофонския Институт по Администрация и Управление в София и Американския университет в България. Работи във ВиК сектора от 1999 г. Работил е във френската компания Lyonaisse des eaux по проекти, свързани с управление на процеси и активи във водоснабдяването на Париж. През последните десет години работи в „Софийска вода” АД, където последователно заема длъжностите Мениджър Изпълнение на Концесионния договор, Главен секретар и Прокурист.

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Стратегически партньор:

Организатор: