Програма

 

ПРОГРАМА

08.30 – 9.00 ч. РЕГИСТРАЦИЯ

9.00 – 9.50 ч.
ОТКРИВАЩ ПАНЕЛ
Стратегическа инфраструктура България – приоритети 2014-2020. Свързаност и ефективност на инфраструктурата – фактор за привличане на инвестиции, повишаване на конкурентоспособността, растеж на икономиката и мобилност на пътници и товари. Опитът и изводи от реализацията на проектите през програмен период 2007-2013 – гледната точка на бизнеса.
Десислава Терзиева,
министър на регионалното развитие. Презентация
Петър Киров, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Презентация
Атанас Костадинов, зам.-министър на околната среда и водите . Презентация
Андрей Цеков, зам.-председател, КСБ Презентация
Модератор: Светослав Глосов, председател на УС, КСБ

9.50 – 10.40 ч.    
Панел 1. Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 - 2020 – приоритетни проекти и предизвикателства. Иновации в управлението и услугите – нова ос в Оперативната програма. Качество и иновации в проектите – връзка между образование и бизнес.
Спикери:
Галина Василева
, зам.-ръководител управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. Презентация
проф. Николай Михайлов, ръководител на катедра "Пътища", УАСГ Презентация
Даниел Берг, директор, ЕБВР. Презентация
Томаш Забоклицки, председател на УС, „PESA Бидгошч” АД. Видео
Евгения Караджова, управител, „Есри България”
Модератор: Венета Кръстева, управляващ партньор, ГРАДЪТ  Медиа Груп

Кафе пауза   10.40 – 11.00 ч.

11.00 – 12.15 ч.
Панел 2. Модернизиране на ЖП инфраструктурата. Приоритети 2014–2020. Предизвикателствата при реализиране на  проектите, свързани с развитие на жп инфраструктурата в България. Рехабилитация на ЖП гари. Подновяване на подвижния състав. Разширение на софийското метро. Етап 3 на първи и втори метродиаметър. Трети метролъч. Предизвикателства при изграждането на метрото.
Спикери:
Антон Гинев,
зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Христо Алексиев, зам.-директор, НК „Железопътна инфраструктура”. Презентация
Стоян Братоев, изпълнителен директор, „Метрополитен” ЕАД. Презентация
Роберт Вихлач, маркетинг директор чуждестранни пазари, „PESA Бидгошч” АД. Видео
Стефан Ванков, ръководител проект, „Геострой” АД. Презентация
Кирил Маслев, управител, „Хидромат” АД. Презентация
Климент Иванов, ръководител проект, „Станилов” ЕООД. Презентация
Върбан Ангелов, изпълнителен директор на "Трейс София" АД
Модератор: Тома Йоцов, председател, БАКФЖС

12.15 – 13.15 ч.
Панел 3. Пътна инфраструктура – проекти 2014. Приоритети 2014-2020. Магистрали и пътища първи клас, градски обходи, съоръжения. Безопасност на движение по автомагистрали и пътища първи клас по републиканската пътна мрежа и големите градове.
Спикери:
Стефан Чайков,
председател на УС, Агенция „Пътна инфраструктура”. Презентация
Асен Антов, изпълнителен директор, НК „Стратегически инфраструктурни проекти”. Презентация
Иван Иванов, член на УС,  Българска браншова асоциация „Пътна безопасност”
Тодор Тодоров, председател на борда на директорите, Център за градска мобилност, София. Презентация
Боряна Долапчиева, ръководител проекти, „ПСТ Холдинг” АД. Презентация
Живко Недев, „Трейс Груп Холд” АД. Презентация
Модератор: Павел Диковски, почетен председател, СПИК

Обяд 13.15 – 14.00 ч.

14.00 – 14.45 ч.
Панел 4. ПЧП в проекти,  свързани със стратегическата инфраструктура на България.
Спикери:
Анна Ризова,
управляващ партньор, Wolf Theiss. Презентация
Росица Панайотова, докторант, УНСС. Презентация
Мариана Итева, изпълнителен директор, „Софийска вода” АД Презентация
Андрей Цеков, изпълнителен директор, „Главболгарстрой” АД. Презентация
Модератор:  доц. д-р Христина Николова, катедра „Икономика на транспорта”, УНСС

14.45 – 16.00 ч.
Панел 5. Индустриалната инфраструктура – стратегически фактор за развитието на българската икономика.
- изисквания на индустриалните обекти по отношение на инфраструктурната обезпеченост – транспорт, подземна инфраструктура
- инвестиционна активност и настоящи проекти
- тенденции и иновации в изграждането на индустриална инфраструктура
Спикери:
Атанас Ненов,
изп. директор на „Национална компания индустриални зони" ЕАД Презентация
Васил Такев, продуктов мениджър,  ABB Bulgaria Презентация
Красимир Копчев, изпълнителен директор, „Идеал Стандарт – Видима” АД. Презентация
Филип Ромбаут, председател на СД, „Агрополихим” АД. Презентация
Николай Неделчев, директор "Развитие и технологии", „Аурубис България” АД. Презентация
Модератор: Владимир Гюрджиев, директор „Индустриални и логистични проекти”, Forton
 

16.00 – 17.00 ч.
Панел 6. Реформа на ВиК сектора в България.  Стратегия за ВиК сектора. Проекти по ОПОС. Политики и проекти в сектор „Отпадъци”. Актуални проекти, добри практики. Иновации и технологии.
Спикери:
Цонка Дрянкова, 
МОСВ Презентация
Светла Божкова, МОСВ  Презентация  

Григор Стоянов, държавен експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвата”, МОСВ. Презентация
Станислав Станев, директор "Експлоатация и поддръжка",  „Софийска вода” АД. Презентация
Димитър Миразчийски, директор "Високо и инфраструктурно строителство", „ПСТ Холдинг” АД. Презентация
Тодор Тодоров , главен инженер "Високо и инфраструктурно строителство", „ПСТ Холдинг” АД. Презентация
Пламен Никифоров, специалист технически отдел, „Станилов” ЕООД. Презентация
Модератор: Иван Иванов, председател, Българска асоциация по водите

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Стратегически партньор:

Организатор: